Dækning

Dækningskortet er baseret på teoretiske beregninger. Den virkelige dækning kan afvige pga. lokale forhold, som bakker, huse eller skove.